250 מדענים קוראים לעיריית אילת לעצור את הבנייה בטיילת בשל הסכנות מפגיעה בשונית האלמוגים.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
250 מדענים קוראים לעיריית אילת לעצור את הבנייה בטיילת בשל הסכנות הברורות מפגיעה בשונית האלמוגים. המדענים מומחים בתחומי האקולוגיה והסביבה, פונים אליכם בבקשה דחופה כי תפעלו למנוע פגיעה חריפה בשונית האלמוגים שבמפרץ אילת.
רונית זילברשטיין
26/05/2022 | 18:44

250 מדענים קוראים לעיריית אילת לעצור את הבנייה בטיילת בשל הסכנות הברורות מפגיעה בשונית האלמוגים. המדענים מומחים בתחומי האקולוגיה והסביבה, פונים אליכם בבקשה דחופה כי תפעלו למנוע פגיעה חריפה בשונית האלמוגים שבמפרץ אילת. שונית זו היא מאוצרות הטבע המשמעותיים ביותר של מדינת ישראל, ומהשוניות הייחודיות והערכיות בעולם. מכתב זה כולל שש פעולות אופרטיביות מומלצות, שיבטיחו שמירה על ערך טבע נדיר ומוגן זה.

שוניות אלמוגים נמנות על המערכות האקולוגיות המורכבות והמגוונות בעולם, ועושר המינים בהן אינו נופל מזה המתקיים ביערות הגשם. עם זאת, בעשורים האחרונים חוות שוניות האלמוגים ברחבי העולם פגיעות קשות, ומשבר האקלים מתבטא בין היתר בתמותה מאסיבית של אלמוגים . בתוך כך, ובשל היותה מהשוניות הצפוניות בעולם, שונית האלמוגים במפרץ אילת מתייחדת בפוטנציאל עמידות גבוה במיוחד להשפעות שינוי האקלים העולמי ולהתחממות מי הים .

מכאן שהשונית באילת הינה נכס משמעותי וייחודי לאזרח הישראלי. השונית אף מהווה עוגן כלכלי חיוני לעיר אילת, שכלכלתה נשענת במידה רבה על תיירות. לא בכדי קבע בשנה שעברה המשרד להגנת הסביבה מדיניות של "אפס תוספת סיכון" למפרץ אילת.

אף על פי כן, מזה שנים רבות נתונה שונית האלמוגים באילת לשורה ארוכה של לחצים המעמידים את המשך קיומה בסכנה חמורה ; החל בדיג יתר, דרך עבודות פיתוח ותשתית, וכלה בזיהומי נפט. אך לצד סיכונים ידועים אלו ניתן למנות סיכון נוסף שאיננו נידון דיו: אור מלאכותי . חשיפתה של שונית האלמוגים לאור מלאכותי בלילה – חשיפה המודגשת בשל סמיכותם לחוף של חלקים נרחבים מהשונית – יוצרת עקה נוספת ומשמעותית על המערכת האקולוגית הימית במפרץ אילת .

הטיילת החופית, המוקמת באילת מעלה חשש כבד מפני השפעותיו השליליות של זיהום אור מלאכותי על המגוון הביולוגי הייחודי של מפרץ אילת. מכתב זה מצביע על הכורח בהתייחסות מושכלת ומוקפדת לנושא התאורה במסגרת תכנונה של הטיילת החדשה, הקמתה ותפעולה, וזאת על מנת למנוע זיהום אור העלול לפגוע בשונית האלמוגים לאורך חופי העיר.
תאורה מלאכותית בלילה – סכנה לשונית האלמוגים

תאורה מלאכותית בלילה ALAN) – Artificial Light At Night) היא בעלת השפעה קריטית על מנגנונים ביולוגים והתנהגותיים של בעלי חיים, צמחים ובני אדם, ובשל כך הפכה בשנים האחרונות לסוגיה מרכזית בתחום שימור הסביבה. בליבה של הסוגייה עומדת התובנה לפיה תהליכים טבעיים רבים מסונכרנים על ידי מחזורי האור והחושך, כמו גם על ידי מופע הירח ועונות השנה. מכאן שהשימוש הגובר בתאורה מלאכותית, לא כל שכן בתאורה בעלת עוצמה גבוהה יותר וגוון בהיר יותר (LED), הוביל לפגיעה באותם מנגנונים התלויים במחזורים אלו. פגיעה זו הולכת ומתרחבת במקביל לגידול האוכלוסייה, וקצת התגברותה נכון להיום עומד על מעל 6% בשנה .

עולה כי תוספת התאורה המלאכותית הצפויה לאורך חופי אילת עם הקמת הטיילת החדשה תשפיע לרעה על בריאותה של המערכת האקולוגית במפרץ אילת, ועלולה להעמיד בסכנה את עצם הישרדותה של שונית האלמוגים הייחודית. כאחת ממאה הערים שנבחרו על ידי האיחוד האירופי לשמש כחממות של ניטרליות-אקלימית וחדשנות , וכעיר המתהדרת בתואר אחת מערי המפרץ היפות בעולם, ראוי כי עיריית אילת תממש את החזון לו התחייבה ותקפיד להימנע מפעולות המהוות פגיעה באוצר הטבע הייחודי עליו היא אמונה.

• לאור ייחודיותה של השונית באילת, אתגרי הפיקוח והבקרה, והיעדרה של אסדרה מספקת בנושא התאורה, אנו ממליצים לנהוג על פי עקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לתאורה לאורך הטיילת החופית באילת ולמנוע ככל הניתן תוספת סיכון למערכות האקולוגיות הייחודיות לאורך חופי אילת.

• מפרץ אילת נמצא כבר עתה בעקת זיהום אור ועל כן, אין להוסיף תאורה חופית עם הקמת הטיילת החדשה או מתקני החוף המלווים אותה – קרי מתקני ההצללה.

• ככל שחרף האמור לעיל, עיריית אילת מעוניינת לבצע תוספת תאורה – פעולה לה אנו מתנגדים בתוקף – על גורמי הביצוע והתפעול בעיריית אילת לעמוד בקשר רציף עם גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה וברשות הטבע והגנים, אשר יבוא לידי ביטוי בקבלת חוות דעתם ופעולה בהתבסס עליה כתנאי להמשך עבודות התאורה בטיילת החדשה.

• יש לפעול לצמצם את התאורה החופית הקיימת כבר עתה במפרץ אילת, ולהסבתה לתאורה שלא תשפיע לרעה על המערכת האקולוגית הימית והחופית.

• בשעות הפעילות, יש לוודא את הפעלתה של כל תאורה חופית בעוצמה מינימלית ובאורכי גל ארוכים, ותוך שימוש באמצעי תאורה מתאימים שלא יאירו את קו החוף או הים- בהתאם להנחיות המקצועיות הרלוונטיות, לדוגמה אלו המופיעות בהנחיות האיחוד האירופי לתאורת דרכים ובמסמך הנחיות רט"ג .

• מומלץ כי המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים יבצעו ניטור תאורה תקופתי באתרי הטבע במפרץ אילת ובפרט לאורך החוף, וזאת על מנת לוודא את המשך קיום ההוראות בעניין זה המוטמעות בתקנון התכנית ובנספח הבינוי.

מעיריית אילת נמסר לעניין התאורה בחופים: אנו שמחים על המודעות הגוברת לשמירה על ערכי הטבע בתוכם המערכת האקולוגית במפרץ אילת, ערך המהווה נדבך מרכזי בכל עבודות הפיתוח לשיקום והסדרה של רצועת החוף באילת. בעניין זיהום האור, נציין כי מסמך המדיניות לרצועת החוף של אילת מנחה באופן מפורט על הקטנת מפגעי התאורה הקיימים, ומתווה הנחיות לגבי יישום עקרונות אלו בתכניות הביצוע המפורטות, בהתאמה לדרישות רט"ג והנחיות הצוות המקצועי ויועצי הסביבה.

בבדיקה מול גורמי התכנון עולה, כי התאורה המתוכננת בפרויקטים המבוצעים תעמוד בכל הדרישות הסביבתיות, ביניהן אורך גל נמוך מk – 2,700, הימנעות מהפניית מקור האור לכיוון הים, וזליגת אור מינימלית שלא תעלה על 0.05 לוקס בתחום המים. עוד יצוין, כי תכנון התאורה נעשה באופן מוקפד על מנת לייצר איזון בין דרישות תקני הבטיחות לבין ההקפדה הנדרשת לשמירה על המערכת האקולוגית הימית.

עוד ראוי לציין, כי זיהום האור המשמעותי שדורש טיפול אינו נובע מהטיילת שרמת התאורה שלה אפסית ומחושבת באופן מוקפד על מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות, אלא ממתקני תשתיות הכבישים והתאורה העירונית שהאור המלאכותי שלהם מהווה את האתגר המרכזי בנושא זה.

רשות הטבע והגנים מברכת על מכתב המדענים ומזדהה עם הדאגה אותה מתארים 251 מדענים. אין ספק שתאורה מלאכותית משבשת מנגנונים פיסיולוגיים רבים וחשובים בסביבה הימית שבאופן טבעי מסונכרנים על פי התאורה הטבעית. לצערנו, שוניות האלמוגים בצפון מפרץ אילת הן מהשוניות המזוהמות ביותר בעולם מבחינת זיהום אור ולאחרונה פורסמו מחקרים המעידים על ההשפעות השליליות המשמעותיות של זיהום אור על שוניות אילת.

על כן, חשוב לתכנן תאורה כך שמצד אחד העיר אילת תוכל להתנהל בצורה נוחה ובטוחה, אך מנגד חשוב לא לפגוע במערכות האקולוגיות במפרץ אילת. לפני כשלוש שנים רשות הטבע והגנים פרסמה הנחיות לתכנון נכון של תאורה באזור המפרץ שההקפדה עליהם תמזער בצורה ניכרת את הפגיעה בסביבה הטבעית.
לגבי הטיילת שבהקמה לאורך חופי אילת, אין לנו ספק שבחלק מהמקטעים היא נבנית קרוב מידי לקו החוף, ולצערנו אף בניגוד להמלצתנו. הבעיה היא שמעבר לפגיעה במורפולוגיה הטבעית של החוף, שהוא משאב מבוקש מאוד באילת, נוצרה מציאות חדשה המוסיפה השפעות אדם וזיהום כרוני בסמיכות למערכות האקולוגית החשובות במפרץ אילת. הקמת טיילת בצמוד לקו המים תחייב לכאורה הארה במקום רגיש ביותר מבחינה סביבתית שברור שאין להאיר אותו. על כן, חשוב שהתאורה בטיילת תהיה מינימלית ותתוכנן כך שבקרבת קו החוף תהיה תאורת התמצאות בלבד ולא מעבר לכך. ככה, הפוסעים בטיילת בשעות הלילה אף יוכלו ליהנות משמי הלילה של אילת.

יש לציין שבמסגרת הקמת הטיילת לא רק הפגיעה במורפולוגיה הטבעית של החוף וזיהום האור מהווים הפרעה. לאורך חלק מהטיילת נשתלו ומתוכננים להישתל צמחים רבים שדורשים השקיה ודישון. גינון בקרבת חוף הים עלול לזהם ולפגוע בשוניות האלמוגים. רשות הטבע והגנים נחשבת לגוף העוסק בתיירות בנפחים גדולים ביותר, מפתח ומעודד אותה. הרשות אף מבינה היטב את הצורך לפתח ולשפר את חזות העיר ולשדרג את השירות לתייר ואת בטיחותו. יחד עם זאת, חשוב לשמור על איזונים. אין ספק ששם המשחק הוא המינון הנכון בו נוכל ליהנות ממשאבי הטבע מבלי לכלות אותם. במקרה של מפרץ אילת, מדובר באתגר משמעותי מכיוון שבמפרץ אילת מתקיימות מערכות אקולוגיות ייחודיות וחשובות בצמוד לעיר תיירותית עסוקה במיוחד. חשוב לא לפגוע במשאב הטבעי המיוחד שעליו מושתתת התיירות באילת.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

תגיות
אילת (743) אלי לנקרי (48) אלי לנקרי ראש עיריית אילת (65) בית חולים יוספטל (42) בנימין נתניהו (15) דוברת משטרת מרחב אילת, פקד אפרת אקלר (28) דר' דרורי גניאל (49) החברה הכלכלית חכ"א (13) המועצה האזורית חבל אילות (21) המועצה האזורית ערבה תיכונה (22) המשרד להגנת הסביבה (21) חבל אילות (22) יוסי חן – מנכ"ל תאגיד התיירות העירוני (15) כביש 12 (20) כביש 40 (22) כביש 90 (71) כביש הערבה (67) כיבוי אש (16) כיבוי אש אילת (62) מאיר יצחק הלוי (160) מד"א נגב (22) מד,א אילת (15) מינהל החינוך אילת (28) מינהל שח,ק (14) מירי קופיטו (20) מלונאות, תיירות (14) מפקד משטרת מרחב אילת, נצ״מ משה פינצי (19) מפרץ אילת (40) משטרת אילת (173) משטרת ישראל (165) משרד התיירות (24) נגיף הקורונה (77) עיריית אילת (292) ערבה (13) ערבה תיכונה (49) פיקוד העורף (17) ראש הממשלה (15) רונית זילברשטיין (107) רשות הטבע והגנים (32) רשות שדות התעופה (22) שדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון (24) שדה תעופה החדש "רמון" (20) שר התחבורה (15) תאגיד התיירות (23) תאגיד עירוני לתיירות אילת (20)