ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב באילת

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב, 1.9.21 בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר.‏ ‏ לפני הישיבה מן המניין, תתקיים ישיבת מועצת עיר מיוחדת לאישור חדילה ‏מכהונת סגן (בשכר ושלא בשכר) בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש ‏הרשות וסגניו וכהונתם)
רונית זילברשטיין
31/08/2021 | 19:42

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 47/14 (1121) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 1.9.21 בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר.‏
‏ לפני הישיבה מן המניין, תתקיים ישיבת מועצת עיר מיוחדת מס’ 46/14 (1120) לאישור חדילה ‏מכהונת סגן (בשכר ושלא בשכר) בהתאם לסעיף 25 (4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש ‏הרשות וסגניו וכהונתם) התשל”ה 1975. ‏

הישיבות תשודרנה בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של עיריית אילת. ‏

על סדר היום: ראש העיר: הרמת כוסית לשנה החדשה, דבר מנהל הבחירות, מזכירות: ‏מינוי סגנים, האצלת סמכויות, מינויים בוועדות, מינויים בתאגידים. ‏
גזברות: אישור תב”רים. ‏עדכון מורשי חתימה, אישור הנפקת כרטיס חכם לעובד

משאבי אנוש: אישור המועצה לתנאי העסקה ותשלום שכר לאדר’ ישראל חיון שנבחר כמהנדס ‏העיר, בהיקף 85% נגזרת שכר בכירים.‏
אישור תשלום שכר ותנאי העסקה בחוזה אישי לסנדרה אהרוני, בתפקיד עוזרת סגן ראש העיר ‏בשכר, סטס דינקין, בהיקף של 30% נגזרת שכר בכירים. ‏

לשכה משפטית: ‏ תיקון חוק עזר לאילת (שילוט) התש”ף 2019 – אישור תיקון הנוסח ‏שאושר במועצת עיר מיום 23/12/20 לאחר התייחסות משרד הפנים. ‏

תיקון חוק עזר לאילת (שימור רחובות) תש”ם 1979 – אישור תיקון הנוסח שאושר במועצת עיר ‏מיום 23/12/20 לאחר התייחסות משרד הפנים.‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה