צו על איסור הדלקת מדורות באילת ובערבה

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
צו על איסור הדלקת מדורות- איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות, לרבות עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים וגזם.
רונית זילברשטיין
17/05/2020 | 22:49

צו על איסור הדלקת מדורות- איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות, לרבות
עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים וגזם.

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע”ה-2015
מתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש
20151 בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני
בקיום מדורות), התשע”ה-
אוסר על הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ, החל מיום ראשון
2020.5.17) כ”ג באייר, התש”פ) בשעה 00:09 ועד ליום שישי 2020.5.22) כ”ח אייר, התש”פ) בשעה 00:16,
בכל שעות היממה.
איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות, לרבות עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים וגזם.
מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות