עיריית אילת אסרה על כניסה למבנה ‘קריית המשרדים’ באילת לאחר שמהנדס קבע כי המבנה מסוכן לציבור.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ראש עיריית אילת- אלי לנקרי הוציא מכתב בו נכתב כי על פי דו”ח מהנדס – דן שטיין מהשבוע, המבנה ברחוב חטיבת הנגב-שדרות התמרים הקרוי ‘קריית המשרדים’ הוא מבנה מסוכן וכי תקרת מכון העתקות הנמצא במבנה עלולה לקרוס בכל רגע ללא תמיכה. המבנה הוכרז כמסוכן ונאסרה אליו הכניסה.
רונית זילברשטיין
17/09/2021 | 21:31

עיריית אילת אסרה היום על כניסת אנשים למבנה הקרוי ‘קריית המשרדים’ באילת לאחר שמהנדס קבע כי המבנה מסוכן לציבור.

ראש עיריית אילת- אלי לנקרי הוציא מכתב בו נכתב כי על פי דו”ח מהנדס – דן שטיין מהשבוע, המבנה ברחוב חטיבת הנגב-שדרות התמרים הקרוי ‘קריית המשרדים’ הוא מבנה מסוכן וכי תקרת מכון העתקות הנמצא במבנה עלולה לקרוס בכל רגע ללא תמיכה. המבנה הוכרז כמסוכן ונאסרה אליו הכניסה.

עקבות תלונה שהתקבלה במינהל ההנדסה בעירייה על חשד לכשלים במבנה הידוע כ״קריית המשרדים״ הממוקם ברחוב חטיבת הנגב ושדרות התמרים באילת, הוכרז המבנה כמסוכן לשהיית אדם ונאסרה הכניסה אליו. הודעה על כך נמסרה לוועד הבניין.

התלונה האמורה הוגשה על ידי המהנדס חיים אלדן, אשר מצא בעת עבודות שיפוץ שנערכו בבניין, כשלים חמורים ומסוכנים. בעקבות התלונה נשלחה ממהנדס העיר, דרישה לנציגות הבניין לבצע בדיקה מידית של המבנה. בחלוף המועד ומשלא בוצע הנדרש, מינה מהנדס העיר את אינג’ דן שטיין לבצע הבדיקות הדרושות.

בהתאם לדוח ראשוני שהגיש אינג׳ דן שטיין מיום 15.9.21 נקבע כאמור כי ״השימוש במבנה מוגדר כמסוכן. בהתייחס לתקרה של מכון העתקות אשר אינה יציבה ועלולה לקרוס בכל רגע ללא תמיכה״. יצוין כי התקרה של מכון ההעתקות מהווה רצפה של קומת הכניסה.

בעקבות הדו״ח האמור הוציא ראש העירייה – אלי לנקרי הודעה דחופה לוועד הבניין, מתוקף סמכותו הקבועה בחוק עזר לאילת ״הריסת מבנים מסוכנים״ תש״ך 1960, לפיה חל איסור על כניסה למבנה עד לקבלת דו״ח מקיף לרבות בדבר הוראות ביצוע. ראש העירייה הורה על גידור המבנה לרבות תליית שלטים המזהירים מפני כניסה למבנה. הודעה בהתאם הועברה גם למשטרת מרחב אילת ולגורמים נוספים. מחר (א׳) יקיים ראש העירייה הערכת מצב עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.

בהמשך לסגירת קריית המשרדים לאחר שהוגדר כמבנה מסוכן לשהיית אדם, כינס הבוקר (א׳) ראש עיריית אילת – אלי לנקרי, דיון דחוף עם המהנדסים ועם נציגות ועד הבניין וחלק מבעלי הזכויות בנכס. בדיון סוכם, כי ימונה במיידי, קונסטרוקטור מומחה מטעם בעלי הנכס, לביצוע סקר מיידי זאת בהמשך לדרישה שהומצאה להם ממינהל ההנדסה בעירייה מחודש יוני האחרון ואשר לא בוצעה עד כה. ראש העירייה הבהיר, כי האחריות היא של בעלי הנכס וכי רק לאחר שתונח דעת המהנדס מטעם העירייה ובהתאם לחוות דעת מקצועית מטעם בעלי הנכס ככל שתומצא כזו, כי אין חשש לחיי אדם, תאושר פתיחת המבנה. עד אז כאמור אסורה הכניסה למבנה. מחברת קבוצת העתקות מבקשים להבהיר כי הם אינם יושבים בקריית המשרדים אלא במרכז הוכמן .

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה