ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב, 3.4.24 בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב, 3.4.24 בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר. אישור ועדות חובה/רשות ומינוי חברים לוועדות העירייה (חובה/רשות):
רונית זילברשטיין
02/04/2024 | 15:44

ישיבת מועצת עיר מן המניין
ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 2/15 (1154) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 3.4.24 בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר.
על סדר היום: ראש העירייה: עדכונים.
מזכירות העירייה: אישור ועדות חובה/רשות ומינוי חברים לוועדות העירייה (חובה/רשות): ועדת בריאות, ועדה לילדים עם צרכים מיוחדים, ועדה להנצחת אישים ושמות לרחובות, ועדת צעירים, ועדת רווחה, ועדה תורנית (דת), ועדת תחבורה, ועדת רישוי עסקים, ועדה לקידום מעמד האישה.

אישור שיבוץ נציגי הסיעות בוועדות חובה: ועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת מל"ח, ועדת ביטחון, ועדת ביקורת, ועדת הנחות במיסים, ועדת קליטת עלייה, ועדה לבטיחות בדרכים, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור, ועדת חינוך, ועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, ועדה למיגור אלימות, ועדה לשימור אתרים.
– תאגידים עירוניים: מינוי דירקטורים בתאגידים העירוניים.
– אישור פרוטוקולים: ועדת אישים ושמות לרחובות מס 3/23 מיום 28.12.23

גזברות:
– אישור מורשה חתימה בבי"ס: בגין, הרי אילת, ימין הרצוג ועציון גבר.
– אישור דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2022.
– אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2022.
– אישור תב"רים.

לשכה משפטית:
– הודעת חבר המועצה – דותן ממן: לפי סעיף 122 א (ה) לפקודת העיריות בדבר התקשרות חוזית שתחילתה טרם מועד כהונה – חוזה של קרוב משפחה לגבי דוכן במגרש 40.

משאבי אנוש ומינהלה:
– אישור תשלום שכר ותנאי העסקה בחוזה אישי לתפקידי אמון בלשכת ראש העירייה, אלי לנקרי: אישור המועצה לתנאי העסקה ותשלום שכר לספיר קינן סקס, בתפקיד מנהלת לשכת ראש העירייה, בהיקף של 40% נגזרת שכר בכירים. אישור המועצה לתנאי העסקה ותשלום שכר לפלי לבן, בתפקיד עוזר ראש העירייה, בהיקף של 35% נגזרת שכר בכירים. העסקה בהסכם עבודה למשרות אמון בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2011 וחוזר מיום 10.12.2018 בתוקף מיום 7.4.2024 ובכפוף לאישור משרד הפנים.

תאגיד התיירות העירוני:
– עדכון – אישור מתן ערבות לבנק הפועלים בע"מ ע"ס 1,000,000 ₪ ( 1 מיליון ₪). לערוב לטובת בנק הפועלים בע"מ (להלן "הבנק") להבטחת פירעון כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לבנק בגין ובקשר עם מסגרת עו"ש (חח"ד) בסך קרן של 1,000,000 ש"ח (במילים: אחד מיליון ₪ ) בצירוף ריבית, וסכומים נוספים כפי שיוסכם עם הבנק במסמכי האשראי מכוח בקשה להקצאת מסגרת עו"ש בש"ח (חח"ד), אשר תועמד על ידי הבנק לתאגיד העירוני לתיירות אילת, בע"מ (חל"צ) ( תאגיד מס' 514695972). לחתום בקשר לאמור לעיל על כל המסמכים כפי שיידרשו על ידי הבנק, בנוסח ובתנאים כפי שיוסכם עם בנק. (להלן, ביחד: "ההחלטות הנ"ל")

החלטת מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים והביוב עין נטפים בע"מ:
– הארכת כהונתו של גבריאל אביטל כדירקטור מקרב עובדי העירייה לתקופת כהונה נוספת בתאגיד עין נטפים.

הארכת כהונתם של ד"ר חנה רוזנפלד, זוהר בן אליהו ויצחק זו ארץ, כדירקטורים מקרב הציבור לתקופת כהונה נוספת בתאגיד עין נטפים.

מינויים אלו כפופים לאישורה של ועדת המינויים לאישור דירקטורים לתאגידי מים.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

תגיות
אגף התנועה במשטרת ישראל (25) אילת (1315) אלי לנקרי (48) אלי לנקרי ראש עיריית אילת (133) בית חולים יוספטל (50) בסיס חיל הים (זי"ס) (19) דוברת משטרת מרחב אילת, פקד אפרת אקלר (64) דר' דרורי גניאל (59) המועצה האזורית חבל אילות (29) המועצה האזורית ערבה תיכונה (28) המשרד להגנת הסביבה (30) חבל אילות (46) חרבות ברזל (58) יוסי חן – מנכ"ל תאגיד התיירות העירוני (28) כביש 12 (29) כביש 40 (58) כביש 90 (131) כביש הערבה (127) כיבוי אש אילת (87) מאיר יצחק הלוי (161) מאיר צור, ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה (19) מד"א אילת (29) מד"א נגב (42) מינהל החינוך אילת (33) מירי קופיטו (26) מלונאות, תיירות (20) מעבר הגבול ע״ש מנחם בגין (טאבה) (21) מפקד משטרת מרחב אילת, נצ״מ משה פינצי (20) מפרץ אילת (81) משטרת אילת (272) משטרת ישראל (261) משרד התיירות (36) נגיף הקורונה (77) עיריית אילת (415) ערבה תיכונה (99) פיקוד העורף (21) פרקליטות מחוז דרום (פלילי) (21) ראש עיריית אילת, אלי לנקרי (38) רונית זילברשטיין (109) רשות הטבע והגנים (43) רשות שדות התעופה (35) שדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון (41) שדה תעופה החדש "רמון" (25) תאגיד התיירות (32) תאגיד עירוני לתיירות אילת (33)