ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי בחדר הישיבות בבית התמר. ‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 38/14 (1112) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 21.4.21 ‏בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר. ‏ראש העירייה יתן עדכונים שוטפים.‏ יאושרו פרוטוקולים, יאושרו תב”רים ועוד.
רונית זילברשטיין
20/04/2021 | 15:32

ישיבת מועצת עיר מן המניין

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 38/14 (1112) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 21.4.21 ‏בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר. ‏

על סדר היום:‏

‏1.‏ ראש העירייה: עדכונים שוטפים.‏

‏2.‏ מזכירות:‏
אישור פרוטוקולים: ועדת הנהלה מס’ 3/21, ועדת תמיכות מס’ 1/21 לעדכון תבחינים לשנת ‏‏2021, ועדת תמיכות מס’ 2/21, אישור הרכב ועדת שירות. ‏
ועדות העירייה: תיקון החלטת מועצה מס’ 37/14 בנושא אישור פרסום שם לרחוב – מרח’ ‏סמויילן לרחוב –פיאסטאני. מינוי החברה רוני קטבי בוועדה לבטיחות בדרכים במקומו של ‏החבר יניב רמוס. מינוי החברה רוני קטבי בוועדת תחבורה במקומו של החבר יניב רמוס. ‏אישור יו”ר ועדת ערר לארנונה – עו”ד יצחק מויאל במקומה של עו”ד כרמית לוי, שבקשה ‏לסיים את תפקידה.‏

‏3.‏ גזברות: ‏
‏1.1‏ אישור תב”רים.‏
‏1.2 הצטרפות לשירות ‏CASH MANAGEMENTהמאפשר קבלת מידע והתאמות בנקים, ‏הצגת תחזית תזרים מזומנים בלבד ללא אפשרות לבצע פעולות, השירות ניתן מבנק ‏מרכנתיל. ‏
‏1.3‏ אישור דו”ח כספי לתקופה 1-9/2020.‏
‏1.4‏ אישור דו”ח כספי לתקופה 1-12/2020 ‏

‏4.‏ הנדסה:‏
אישור עובדי מינהל הנדסה בהתאם לרשימה כמורשי חתימה מטעם עיריית אילת/הועדה ‏המקומית אילת לשם ביצוע פעולות ברישוי זמין בהתאם לתקנות חתימה אלקטרונית (חתימה ‏אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), תשס”ב-2001.‏

‏5.‏ התאגיד העירוני לתיירות – אסיפה כללית:‏
‏5.1 אישור גב’ שרון הלפנבאום– נציגת ציבור

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה