ישיבת מועצת עיר מן המניין וישיבה מיוחדת לדיון ‏ בדו”ח מבקר עיריית אילת

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 17/14 (1092) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 6.11.19 בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר. לאחר ישיבת המועצה תתקיים ישיבת מועצת עיר מיוחדת מס’ 18/14 ‏‏(1093) לדיון בדו”ח מבקר העירייה מס’ 19 לשנת 2018 ובפרוטוקול ועדת ביקורת מס’ 2/19.‏
רונית זילברשטיין
05/11/2019 | 12:34

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 17/14 (1092) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 6.11.19 בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר. לאחר ישיבת המועצה תתקיים ישיבת מועצת עיר מיוחדת מס’ 18/14 ‏‏(1093) לדיון בדו”ח מבקר העירייה מס’ 19 לשנת 2018 ובפרוטוקול ועדת ביקורת מס’ 2/19.‏

על סדר היום:‏

‏1. ראש העיר:‏
‏ 1.1 פינת הפרגון – מצרפי עזיז – יו”ר המחוזיאדה (לשעבר) כהוקרה על תרומתו לעיר אילת ‏ולתיירות הספורט.‏
‏ 1.2 פגישת הכרות – נצ”מ קובי מור – מפקד ממ”ר אילת והמרחב.‏

‏2. מזכירות:‏
‏ 2.1 אישור פרוטוקולים:ועדת מל”ח וביטחון מס’ 2/19, הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מס’ ‏‏2/19, 3/19, ‏
ועדת הנהלה מס’ 3/19. הוועדה להיתר עבודה נוספת לעובדי העירייה מס’ 3/19 (בדלתיים סגורות). ‏

‏ 2.2 עדכון חברים בוועדות: ועדה לקידום מעמד הילד – מינוי רחל שקד, סגנית מנהלת אגף הרווחה ‏כחברה בוועדה ‏
במקומה של פרידה בן לולו מנהלת האגף. ועדה למניעת סמים מסוכנים– מינוי זוהר מדר בן אליהו, ‏מנהלת בי”ס ‏
ברנקו וייס במקומו של רמי לב. ועדת שמות לרחובות והנצחת אישים– מינוי עו”ד יעל דארבי חברה ‏בוועדה. ‏

‏3. גזברות:‏
‏ 3.1 אישור להרשאות – בנק הפועלים לגלית חזות סגנית מנהלת אגף במינהל כספים.‏
‏ 3.2 אישור שינוי מורשה חתימה בתיכון בגין לשנה”ל תש”פ – חשבון תשלומי הורים.‏

‏4. לשכה משפטית: ‏
‏ 4.1 חוק עזר לאילת ( רחצה על שפת הים), (תיקון), התש”פ– 2019 + דברי הסבר.‏
‏ 4.2 אישור התקשרות נמשכת עם חבר המועצה לפי סעיף 122א (ב) (3) לפקודת העיריות בין ‏חברת ה.ת.נ.ר
‏ החזקות בע”מ לבין עיריית אילת + דברי הסבר.‏

‏5. תאגיד עירוני לתיירות – אסיפה כללית:‏
‏ 5.1 אישור מינוי רו”ח עידן זגג – דירקטור בחברה נציג הרשות המקומית במקומה של ליאורה ‏בייסקי.‏
‏ 5.2 אישור מינוי ליאור מוצ’ניק יו”ר התאחדות המלונות ומנכ”ל מלון דן אילת לדירקטור בחברה ‏במקומו של ‏
‏ שבתאי שי.‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות