ישיבת מועצת העיר אילת תתקיים ביום רביעי הקרוב

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב 13.10.21 ‏בשעה ‏‏18:00, בבית לעסקים – פארק אמת”ל. הישיבה תועבר בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של ‏העירייה. ‏על סדר היום השבעת חבר מועצה חדש. שחר כהן יכנס במקומו של חבר המועצה משה ‏אלמקייס שהודיע על פרישה. ‏
רונית זילברשטיין
12/10/2021 | 17:43

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 48/14 (1122) תתקיים ביום רביעי הקרוב 13.10.21 ‏בשעה ‏‏18:00, בבית לעסקים – פארק אמת”ל. הישיבה תועבר בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של ‏העירייה. ‏על סדר היום השבעת חבר מועצה חדש. שחר כהן יכנס במקומו של חבר המועצה משה ‏אלמקייס שהודיע על פרישה. ‏

מזכירות: השבעת החבר שחר כהן במקומו של חה”מ משה אלמקייס שפרש.‏

חברה כלכלית לאילת (חכ”א) – מינוי דירקטורים
אישור פרוטוקולים: הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה מס’ 01/21 מיום 23.8.21, פרוטוקול ‏ועדת בריאות מס’ 2/14/21 מיום 19.9.21‏

גזברות:‏ אצילת סמכות חתימה בהתאם לנוהל – עד 15,000 ש”ח: יניב רמוס – סגן אדר’ העיר, מירי לב – ‏מנהלת פרויקטים במינהל הנדסה. ‏
אישור הנפקת כרטיס חכם – שי סמוראי – בודקת היתרים במינהל הנדסה.‏
אישור תב”ר מס’ 1138. ‏

משאבי אנוש:‏ אישור תנאי העסקה לדנה גרינברג כהן בתפקיד מנהלת לשכת ראש העירייה, בהיקף שכר של ‏‏35% נגזרת שכר בכירים. אישור תנאי העסקה לספיר קינן סקס בתפקיד עוזרת ראש העירייה, ‏בהיקף של 35% נגזרת שכר בכירים. העסקה לשתי המשרות הנ”ל בהסכם עבודה למשרות אמון ‏בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 1/2011 וחוזר מיום 10.12.2018. בתוקף מיום 17.10.21 ‏ובכפוף לאישור משרד הפנים.‏

הארכת שירות לעובדים סטטוטוריים – אסי בן חמו – גזבר העירייה , מעבר לגיל פרישה עד ליום ‏‏30.06.22 (בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל 4/2014).‏
תאגידים -בישיבתה כאסיפה כללית:‏
תאגיד עירוני לתיירות: אישור ערבות עיריית אילת ע”ס 1 מיליון ש”ח בבנק הפועלים לשנת 2022. ‏אישור חידוש אשראי בבנק הפועלים ע”ס 1 מיליון ש”ח לשנת 2022.‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה