ישיבת מועצת העיר אילת מן המניין

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת העיר אילת מן המניין מס’ 15/14 (1090) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 11.9.2019 בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר. על סדר היום:‏ ראש העיר פינת הפרגון – לעזיז צרפי – יו”ר המחוזיאדה (לשעבר) כהוקרה על תרומתו לעיר אילת ‏ולתיירות הספורט.‏
רונית זילברשטיין
10/09/2019 | 16:46

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 15/14 (1090) תתקיים ביום רביעי הקרוב, 11.9.2019 בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר. על סדר היום:‏
ראש העיר פינת הפרגון – לעזיז צרפי – יו”ר המחוזיאדה (לשעבר) כהוקרה על תרומתו לעיר אילת ‏ולתיירות הספורט.‏

מזכירות: אישור פרוטוקולים: ועדת ביטחון ומל”ח, הוועדה לאיכות הסביבה, ועדה לשימור אתרים, ‏ועדת ערים תאומות ועדת הנהלה, ועדה לבטיחות בדרכים.‏

ועדות העירייה: בחירת הרכב ועדה לבחירת “יקיר העיר” בהתאם להרכב שנקבע במועצת העיר מס ‘ ‏‏63/12‏
מיום 12.09.12‏

גזברות: אישור שינוי בעלי זכות חתימה בבתי הספר לשנה”ל תש”ף.‏
אישור עדכון העברה בתקציב העירייה. הסכם “ישן מול חדש” – שיפוץ חזיתות מס’ ‏‏4005,4006,4007,4013 הקצבות ממשרד השיכון (תב”רים).‏
אישור לקיחת הלוואה במסגרת הסכם לתכנית התייעלות עיריית אילת 2019-2020.‏

לשכה משפטית:‏
אישור חוזה לפי סעיף 188 לפקודת העיריות בדבר הקצאת קרקע/מבנים לעמותת אנוש.‏
אישור חוזה לפי סעיף 188 לפקודת העיריות בדבר הקצאת קרקע/מבנים לעמותת ברנקו וייס. אישור ‏חוזה לפי סעיף 188 לפקודת העיריות בדבר הקצאת קרקע/מבנים לעמותת שירת מדבר לחינוך ולדורף.‏

אישור חוזה לפי סעיף 188 לפקודת העיריות בדבר הקצאת קרקע/ מבנה לויצו הסתדרות עולמית ‏ציוניות (ע”ר). מכירת חנות מתחת לגשר – אזולאי אהרון ז”ל.‏

הנדסה: אישור הגשת תכנית מס’ 602-0493809 ע”י מליאת הרשות – מרכז שילוב קהילתי, יד לילד ‏המיוחד.‏
תאגיד עירוני לתיירות – אסיפה כללית: אישור ערבות עיריית אילת ע”ס 1 מיליון ₪ בבנק הפועלים ‏לשנת 2020.‏
אישור חידוש אשראי בבנק הפועלים על ע”ס 1 מיליון ₪ לשנת 2012.‏

פתיחת חשבון בנק נוסף לתאגיד עבור אירועי החורף המשותפים לתאגיד ולהתאחדות המלונות.‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות