חבר מועצת העיר מטעם ש”ס משה אלמקייס יפרד בישיבת מועצת עיר אילת.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב, 17.11.21 בשעה 18:00 – בחדר הישיבות בבית התמר. חבר מועצת העיר מטעם ש”ס משה אלמקייס ייפרד בישיבת מועצת עיר אילת.
רונית זילברשטיין
17/11/2021 | 10:54

ישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים ביום רביעי הקרוב, 17.11.21 בשעה 18:00 – בחדר הישיבות בבית התמר.

על סדר היום:
פרידה מחבר מועצת העיר מטעם ש”ס משה אלמקייס שפרש. פינת הפרגון לעליא ואדי קדאח על זכייתה בפרס “המורה של המדינה”.
אישור פרוטוקולים של ועדת בטיחות בדרכים, ועדות העירייה: ועדת רווחה – מינוי חברים. אישור מסגרת אשראי לשנת 2022, אישור תב”רים.
אישור מועצת העיר לקיים מו”מ עם חברות ביטוח לגבי ביטוחי עירייה ולהתקשר בחוזה ללא מכרז לאור העובדה כי מכרז בדבר ביטוחי עירייה רכוש וחבויות נסגר בשל העדר מציעים כשרים וביטוחי העירייה מסתיימים בסוף חודש דצמבר. אישור מורשה חתימה לדנה גרינברג כהן – מנהלת לשכת ראש העיר עד סכום 5,000 ₪ בהתאם לנוהל. אישור הנפקת כרטיס חכם- לנופר אסייג – מ”מ חשבת אגף הנדסה

אישור עדכון שכר ותנאי העסקה בחוזה אישי לספיר קינן סקס עוזרת ראש העירייה, בהיקף של 40% נגזרת שכר בכירים. העסקה בהסכם עבודה למשרות אמון.
אישור המלצות הוועדה לבקשה להיתר עבודה נוספת ההמלצות יוצגו במועצה בדלתיים סגורות.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה