חברת מועצה חדשה מטעם סיעת צעירי אילת- יערית אביטבול תתמנה בישיבת מועצת עיר

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
חברת מועצה חדשה מטעם סיעת צעירי אילת- יערית אביטבול תתמנה בישיבת מועצת עיר מן המניין תתקיים היום בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר. ‏
רונית זילברשטיין
11/12/2019 | 10:06

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 19/14 (1094)תתקיים היום (ד’ 11.12.19) בשעה 18:00 ‏בחדר הישיבות בבית התמר. ‏

על סדר היום:‏
‏1. ראש העיר:‏
‏ 1.1 השבעת יערית אביטבול (סיעת צעירי אילת) כחברת המועצה – הצהרת אמונים.‏

‏2. מזכירות:‏
‏ 2.1 אישור פרוטוקולים: ועדה לשמירה על הפטור ממע”מ מס’ 2/19, ועדת הנהלה מס’ ‏‏4/19, ועדת רווחה ‏
מס’ 3/19, ועדה לשמות לרחובות והנצחת אישים מס’ 1/19, ועדת מלח וביטחון מס 3/19, ‏ועדת חינוך ‏
מס’ 03/14/19, ועדה למיגור אלימות מס’2/19, ועדת חינוך מס’ 02/14/19, ועדה לאזרחים ‏ותיקים מס’ ‏
‏1/14/19, ועדת ביקורת מס’ 3/19. ‏
‏ 2.2 עדכון חברים בוועדות:‏
‏ 2.2.1 ועדה לקידום מעמד הילד – מינוי חה”מ מתן בארי, סגן ראש העיר ליו”ר הוועדה , ‏במקומה של חה”מ
‏ היוצאת נועה ענונו.‏
‏ 2.2.2 ועדה לקידום מעמד הילד – מינוי יערית אביטבול למ”מ יו”ר הוועדה.‏
‏ 2.2.3 ועדה לאזרחים ותיקים
‏ 2.2.3.1 מינוי מיכאל ריאחי לחבר בוועדה
‏ 2.2.3.2 מינוי החבר אמיל דדון כמ”מ יו”ר הוועדה, מר מאיר יצחק הלוי, רה”ע

‏ 3. גזברות:‏
‏ 3.1 אישור מסגרת אשראי לשנת 2020 – לבנקים ‏
‏ 3.2 הסכם לתכנית התייעלות עיריית אילת לשנים 2019-2020 – אשרור החלטת מועצה ‏מס’ 6/14 ‏
‏ 3.3 אישור שינוי מורשה חתימה בב”ס היובל לשנה”ל תש”ף – חשבון תשלומי הורים ‏
‏ 3.4 דיון ואישור דו”ח כספי לתקופה 1-9/2019‏
‏ 3.5 אישור תב”רים רצ”ב + דברי הסבר

‏4. לשכה משפטית: ‏
‏ 4.1 חוק עזר לאילת ( רחצה על שפת הים), (תיקון), התש”ף– 2019 + דברי הסבר – ‏הופץ 27.10.19 ‏
‏ 4.2 אישור התקשרות נמשכת עם חבר המועצה לפי סעיף 122א (ב) (3) לפקודת העיריות ‏בין חברת ה.ת.נ.ר
‏ החזקות בע”מ לבין עיריית אילת + דברי הסבר

‏5. הנדסה:‏
‏ 5.1 הגשת תכנית מס’ 602-0584409 בשם עיריית אילת – הוספת שימוש ושינוי יעוד ‏משטח ציבורי פתוח ‏
לדרך רחוב ששת הימים. ‏

‏6. משאבי אנוש:‏
‏ 6.1 אישור העסקה ותנאי שכר לספיר קינן כמנהלת לשכת סגן ומ”מ רה”ע. ‏
‏ 6.2 הארכת שירות – עו”ד אלי הרציג ואסף בן חמו- בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל 4/2014 ‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות