חברי מועצת עיריית אילת יתכנסו לישיבת מועצה

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
חברי מועצת עיריית אילת יתכנסו לישיבת מועצה . ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 29/14 (1103) תתקיים ביום רביעי הקרוב (2.9.20) בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר.
רונית זילברשטיין
31/08/2020 | 19:35

ישיבת מועצת עיר מן המניין מס’ 29/14 (1103) תתקיים ביום רביעי הקרוב (2.9.20) בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבית התמר.

על סדר היום:
1. ראש העיר:
פתיחת שנת הלימודים תשפ”א.
2. מזכירות:
2.1 אישור פרוטוקולים – ועדות עירייה:
2.1.1 אישור פרוטוקול ועדת בריאות מס’ 2/14 מיום 20.07.20
2.1.2 אישור פרוטוקול ועדה לשימור אתרים מס 1/14/20 מיום 28.07.20
2.1.3 אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס’ 03/2020 מיום 16.08.20
2.1.4 אישור פרוטוקול ועדה להקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה מיום 20.08.20
3. עדכון חברים בוועדות:
3.1 ועדת מכרזים – מינוי החבר יהודה מורדי, סגן רה”ע ליו”ר הוועדה
3.2 ועדת מכרזים – מינוי חה”מ מומו ביטון לחבר בוועדה
4. גזברות:
4.1 אישור תבר”ים.
4.2 אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון בי”ס ,באולפנת בני עקיבא.
4.3 אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון בי”ס אופיר.
4.4 אישור מורשה חתימה למר משה זיסו – מנהל אגף כספים ותקציבי פיתוח.
4.5 אישור מורשה חתימה מטעם עיריית אילת לקבלת כרטיס חתימה אלקטרונית בהתאם לתקנות למר משה זיסו מנהל אגף כספים ותקציבי פיתוח.
4.6 פרויקט שיפוץ חזיתות – הסכם ישן מול חדש בצופית תחתית.

5. לשכה משפטית:
5.1 אישור חוזה לפי סעיף 188 לפקודת העיריות בדבר הקצאת מבנה לעמותת רשת המעונות, נאות מרגלית (ע”ר) בגוש 40126 חלקה 35 מגרש 765 ברחוב תורמוס 6, שחמון – הסכם +חו”ד היועצת המשפטית.

6. תאגיד עירוני לתיירות – אסיפה כללית
6.1 חידוש מסגרת אשראי וחידוש ערבות עיריית אילת בחשבון מס’ 186668 על סך 1 מיליון ₪ לתקופה:01.01.2021-31.12.2021 + פרוטוקול מישיבת דירקטוריון תאגיד התיירות.

7. תאגיד “עין נטפים” – אסיפה כללית
7.1 חידוש מינויה של ד”ר חנה רוזנפלד כדירקטורית רגילה.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות