הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לקידום שירותי הרפואה בעיר אילת

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לקידום שירותי הרפואה בעיר אילת. מוצע לקבוע כי תמיכה כספית להעסקת רופאים בעיר אילת תינתן במסגרת תקציב ייחודי של שישה ‏מיליון שקלים חדשים לפחות, שחלוקתו לא תהיה כפופה לנוהלי התמיכות המקובלים לפי סעיף 3א ‏לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה–1985, אלא תיעשה לפי אמות מידה שוויוניות ובהתאם לצרכי תושבי ‏העיר.‏
רונית זילברשטיין
19/05/2019 | 00:00

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לקידום שירותי הרפואה בעיר אילת. הצעת החוק מציעה לקבוע ‏סיוע כספי של 6 מיליון שקלים עבור תמיכה כספית ברופאים בעיר אילת על מנת לעודד הגעת רופאים ‏לעיר, בהתאם לצרכים של העיר. הצעת החוק מציעה להכריז על העיר אילת כי בשל היותה בשטח ‏מרוחק וקיים קושי באספקת שירותי בריאות נאותים, תחשב העיר אילת כאזור מיוחד ועל קופות ‏החולין יחולו חובות נוספות במתן שירותי בריאות . הצעת החוק הונחה על ידי חברי הכנסת: ח”כ יעל ‏גרמן, מאיר כהן, פנינה תמנו, יואב סגלוביץ, עפר שלח, אלעזר שטרן, עידן רול, בועז ‏טופורובסקי ורם ‏בן ברק.‏

‏ (תיקוני חקיקה), התשע”ט–2019- של ח”כ יעל גרמן, מאיר כהן, פנינה תמנו, יואב סגלוביץ, עפר שלח, ‏אלעזר שטרן, עידן רול, בועז טופורובסקי ורם בן ברק.‏

מוצע לקבוע כי תמיכה כספית להעסקת רופאים בעיר אילת תינתן במסגרת תקציב ייחודי של שישה ‏מיליון שקלים חדשים לפחות, שחלוקתו לא תהיה כפופה לנוהלי התמיכות המקובלים לפי סעיף 3א ‏לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה–1985, אלא תיעשה לפי אמות מידה שוויוניות ובהתאם לצרכי תושבי ‏העיר.‏

כמו כן, מוצע להסמיך את שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה ‏והבריאות, להכריז כי שטח מרוחק שבו קיים קושי באספקת שירותי בריאות נאותים, ייחשב כאזור ‏מיוחד לעניין מתן שירותי בריאות לפי חוק זה ולקבוע כי העיר אילת היא אזור מיוחד כאמור. באזור ‏מיוחד יחולו חובות מוגברות לעניין מתן שירותי בריאות באותו אזור, לרבות הוראות מיוחדות לעניין ‏פעילות קופות החולים, שאותם יקבע השר כאמור לתקופה מסוימת שבה מתקיים הקושי באספקת ‏שירותי הבריאות.‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות