תקציב עיריית אילת לשנת 2021 קטן ב- 11 מיליון ₪ ועומד על 563.3 מיליון ₪. ‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
תקציב העירייה לשנת 2021 יהיה תקציב עירייה ‏שמרני, הקטן ב- 11 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב 2020 ועומד על 563.3 מיליון ₪. ‏
רונית זילברשטיין
15/12/2020 | 13:47

בשבוע הבא יובא לאישור מועצת העיר, תקציב העירייה לשנת 2021 עליו עמלו צוותי העירייה שבועות ‏ארוכים בהובלה של גזבר העירייה ועובדי מינהל הכספים. משבר הקורונה המתמשך, שכולל משבר ‏בריאותי וכלכלי בכל הארץ ואי ודאות לגבי תקציב המדינה לשנת 2021, הובילו לבניית תקציב עירייה ‏שמרני, הקטן ב- 11 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב 2020 לצד גידול בתקציב פעולות הרווחה ושמירה על ‏תקציב החינוך. עוד על רקע המצב הכלכלי הגדילה העירייה את תקציב ההנחות לתושבים מסכום של 25 ‏מיליון ₪ בשנת 2020 לסכום של 30 מיליון ₪. תקציב העירייה לשנת2021 עומד על 563.3 מיליון ₪. ‏

כידוע, בשנה האחרונה מתמודדת העיר אילת עם רצף של משברים שהחל עם סגירת שדה דב שהובילה ‏לפגיעה בתושבי העיר אילת ובתיירות אליה, הסערה הגדולה שהותירה נזק רב בחופים ומגפת הקורונה ‏שהגיעה מיד לאחר הסופה ופגעה קשות בעיר אילת אשר רוב כלכלתה נשענת על תעשיית התיירות. ‏במהלך שני הסגרים הושבת כליל ענף התיירות עם סגירת כל בתי המלון, אחוזי האבטלה של אילת ‏האמירו לכ– 70% ומאות עסקים נסגרו ולא ישובו להיפתח. במהלך התקופה פעלה העירייה לסייע ככל ‏הניתן החל מפטור מלא מארנונה לעסקים בתקופת הסגר הראשון ופטור מותאם המוצע כיום דרך ‏הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, פטור מלא מאגרת שימור רחובות, דחיית תשלומי אגרות שילוט, ‏הנחה בארנונה לסטודנטים, חלוקת מאות מחשבים לילדים, חלוקת עשרות אלפי סלי מזון ותווי קניה ‏ועוד. ‏

במהלך התקופה הזו הצליחה העירייה לגייס סך של 8 מיליון ₪ לטובת סיוע למשפחות, יחידים, אזרחים ‏ותיקים, וקשישים בודדים שנפגעו בקורונה. 5 מיליון גויסו ממשרדי ממשלה, בראשם משרד הרווחה, ‏העבודה והשירותים החברתיים. 2 מיליון ₪ גויסו מגורמים מוסדיים ופרטיים ועוד 1 מיליון ₪ גויסו ‏מתרומות של תושבים ובעלי עסקים מקומיים. חלק מהתרומות הועברו בתיאום האגף לשירותים ‏חברתיים בעירייה לטובת עמותת חסד ודרכם לטובת תושבי אילת. ‏

בהתאם לכך, הכינה כאמור העירייה תקציב מרוסן לשנת 2021. “אי הוודאות השורר בממשלה ‏והשלכות מגפת הקורונה שילוו אותנו עוד תקופה ארוכה, הובילו אותנו ליצירת תקציב שמרני. לצד ‏הריסון בתקציב, נמשיך להעניק לתושבים שירותים טובים ומשופרים כפי שעשינו עד היום ונפעל ‏לשפר בהתמדה את איכות החיים” אמר סגן וממלא מקום ראש העירייה – אלי לנקרי ומי שאמון על ‏התחום הכלכלי. ‏

עוד ציין לנקרי, כי גם תקציב הפיתוח לשנת 2021 יאפשר המשך פיתוח העיר על ידי השקעה בתשתיות ‏פיתוח ותשתיות תיירותיות. ‏
גזבר העירייה – אסי בן חמו ציין, כי העקרונות המרכזיים שעמדו בהכנת הצעת התקציב הם: השלכות ‏משבר הקורונה שהובילו בין היתר לירידה בהכנסות העירייה מארנונה ועצמיות. צמצום בהוצאות שכר ‏וכוח אדם. בחינת המשמעויות של עבודה במסגרת הכללים החדשים. צמצום שירותים ורמת השירות ‏באופן זמני אשר ניתן להשיבם ללא פגיעה פרמננטית עם שוך המשבר. הגדלת ההוצאות בפעילות רווחה ‏על מנת לענות על הצרכים של תוספת התושבים הצורכים סיוע מאגף הרווחה.‏

‏ בנוסף, על מנת לשמור על מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בוצע עדכון בהכנסות ובהוצאות ‏של שכר ובפעולות החינוך. “העובדה שטרם נקבע תקציב מדינה תשפיע על יכולתנו לתכנן תקציב מדויק ‏במיוחד בסעיף ההכנסות ממשרדי ממשלה” הדגיש הגזבר והוסיף, כי הפגיעה הקשה ביותר לעירייה ‏תהיה בצד ההכנסות. בתוך כך, קיטון שצפוי בשיעורי הגביה מארנונה (שוטף ופיגורים) הן ממגורים והן ‏בארנונה של עסקים ובתי מלון. עלייה בהיקף הבקשות להנחה בארנונה בעיקר על רקע שיעורי האבטלה ‏הגבוהים. דחייה בתשלומי אגרות והיטלים ועוד. ‏

לצד זאת הגדילה העירייה את תקציב פעולות הרווחה תוך התאמתו לתקופה זו, בה חל גידול של עשרות ‏אחוזים במספר הפונים לאגף שירותים חברתיים בעירייה. עוד בצד זאת פעלה העירייה להקטנת סך ‏פירעון המלוות ב-1.5 מלש”ח באמצעות מחזור מלוות.‏

ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי ציין: “אנו מחויבים להגיש תקציב זהיר ומרוסן כי רב הנסתר על ‏הגלוי. נעשה כל מאמץ לצמצם עד למינימום את הפגיעה בשירותים על ידי צעדי התייעלות מצד אחד ‏וגיוס משאבים מן היקב ומן הגורן מצד שני, כל זאת כדי להמשיך ולהבטיח את איכות חיי התושבים ‏במיוחד בעת הזו”.‏

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה